Verbintenis

Verbintenis van onze Afgevaardigd Beheerder

Mijn doelstelling als manager is het algemeen belang te dienen door mensen en middelen samen te brengen om meerwaarde te creëren die elk afzonderlijk niet kan maken. Zo wil ik de meest geschikte weg vinden opdat mijn bedrijf op lange termijn meerwaarde creëert. Ik erken dat mijn beslissingen een belangrijke impact hebben die het welzijn van personen binnen en buiten mijn bedrijf beïnvloeden, vandaag en in de toekomst. En door die belangen van de verschillende partijen in overeenstemming te willen brengen zal ik moeilijke beslissingen moeten nemen.

Daarom verbind ik er mij toe om

Te handelen met de meest mogelijk integriteit en op een ethische manier te werken. Mijn persoonlijk optreden zal een voorbeeld van integriteit zijn, in overeenstemming met de waarden waar ik openlijk voor opkom.

De belangen vrijwaren van mijn aandeelhouders, medewerkers, klanten en mijn bedrijf in de brede zin waar ik voor werk. Ik zal mij inzetten om de belangen te beschermen van wie geen macht heeft, maar wiens welzijn door mijn beslissingen beïnvloedt wordt.

Mijn bedrijf als goede huisvader leiden, mij steevast verzetten tegen gedragingen die enkel mijn eigen belang dienen ten koste van het bedrijf en de mensen die het dienen. Ik zal mij verzetten tegen omkoperij, en tegen discriminatie onder welke vorm dan ook, en tegen uitbuiting.

De wetten en contracten verstaan, naar de letter en de geest, die mijn eigen doen en laten en dat van mijn bedrijf beheersen. Als ik sommige wetten onterecht vindt, ouderwets, of overbodig, dan zal ik ze niet overtreden, vergeten of omzeilen; ik zal ze wettelijk en op een aanvaardbare wijze proberen aan te passen.

Ik zal de volle verantwoordelijkheid nemen voor mijn acties en ik zal de werking en de risico’s van mijn bedrijf precies en eerlijk weergeven. Mijn doelstelling zal niet bestaan uit de manipulatie van de waarheid maar de meest transparante weergave ervan en ik zal de mensen helpen om te begrijpen hoe de beslissingen genomen worden die hen aanbelangen.

Zowel mezelf als de andere managers bijscholen die onder mijn toezicht staan zodat het beroep zich blijft ontwikkelen en bijdraagt aan het welzijn van de vennootschap. Ik zal collega’s raadplegen, en andere partijen die mijn oordeel kunnen helpen vormen, en ik zal voortdurend investeren in de evolutie van de kennis van mijn sector en zal blijven openstaan voor innovatie. Ik zal raad geven bij en toezien op de vorming van de volgende generatie leiders.

Me inzetten om wereldwijd blijvende, economische, sociale en milieuvriendelijke welstand te creëren. Blijvende welstand wordt gecreëerd als de onderneming op lange termijn produceert aan een hogere opportuniteitskost dan alle goederen die voor de productie gediend hebben.

Verantwoordelijk zijn, tegenover mijn gelijken, en zij tegenover mij, en dit handvest naleven en verspreiden. Ik erken dat mijn positie en mijn privilegies van professioneel voortkomen uit het respect en het vertrouwen dat gans het beroep geniet en ik aanvaardt mijn verantwoordelijkheid om de beroepsstandaarden van manager aan te moedigen, te beschermen en te ontwikkelen en het beroep ook mijn vertrouwen en respect te betuigen.

Ik leg deze belofte vrijwillig af en op mijn eer.

Patrick De Maeyer
Afgevaardigd Beheerder van Royal Boch

En continuant à utiliser le site, vous acceptez l’utilisation des cookies. More information

Les paramètres des cookies sur ce site sont définis sur « accepter les cookies » pour vous offrir la meilleure expérience de navigation possible. Si vous continuez à utiliser ce site sans changer vos paramètres de cookies ou si vous cliquez sur "Accepter" ci-dessous, vous consentez à cela.

Close